Hem Verksamhetsområden Medarbetare Kunder

Kontakt

AB PentaCon

Södertorg 10

621 57 VISBY

telefon: 0498-27 90 85

e-post: e-postadress till kontoret

Här hittar du PentaCon i Visby

 Stig Gustavsson

Stig Gustavsson

Mobil: 070-327 72 54

e-post: förnamn.efternamn@pentacon.se

Ingenjör. Har under många år arbetat med geotekniska och miljötekniska markundersökningar. Har även arbetat som föreläsare avseende provtagning av förorenad jord och ansvarat för kurser i praktiska delar av miljöprovtagningar i övrigt.

Nyheter

2023-10-04 Nybyggnad av bostäder

PentaCon utför, på uppdrag av Ruthström & Larsson, byggnadskonstruktionshandlingar för nya bostäder och butikslokaler inom kv. Järnvägen i Visby.

 

2022-08-23 Nybyggnad av bostäder

PentaCon utför, på uppdrag av Peab Sverige AB, byggnadskonstruktionshandlingar för nya bostäder och butikslokaler inom kv. Ordboken i Visby.

 

2020-02-03 Nybyggnad av vårdboende i Visby

PentaCon har på uppdrag av Peab Sverige AB, utfört byggnadskonstruktionshandlingar för vård- och omsorgsboende inom kv. Skenet 3 på Visborgsområdet i Visby.

 

2020-01-20 Miljötekniska undersökningar

PentaCon har fått i uppdrag av Region Gotland att utföra miljötekniska markundersökningar i anslutning till en f.d. handelsträdgård inom kvarteret Melonen i Visby.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här