Hem Verksamhetsområden Medarbetare Kunder

Kontakt

AB PentaCon

Södertorg 10

621 57 VISBY

telefon: 0498-27 90 85

e-post: e-postadress till kontoret

Här hittar du PentaCon i Visby

Verksamhetsområden

PentaCon är ett personalägt konsultföretag i bygg- och anläggningsbranschen. Vi startade vår verksamhet i december 1997 och har vår huvudsakliga verksamhet på Gotland. Våra beställare återfinns både inom kommun, statlig sektor och bland privata bolag. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är:

Byggnadskonstruktion

PentaCon projekterar olika typer av byggnadskonstruktioner med hjälp av den senaste tekniken inom konsultområdet. Basen för ritningsarbetet utgörs av AutoCad och Revit Structure. 

Till statiken använder vi huvudsakligen Strusofts beräkningsprogram och FEM-analysprogram.

Kontrollansvarig enligt PBL

PentaCon har en kontrollansvarig enligt PBL.

En Kontrollansvarig enligt PBL skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder skall det finnas kontrollansvariga. I plan- och bygglagens 10:e kapitel regleras vad för krav som ställs på kontrollansvarig och vilka dennes uppgifter är

 

Geoteknik och Miljögeoteknik

PentaCon har den största, samlade, erfarenhetsbanken av geotekniska och miljötekniska undersökningar utförda på Gotland.

PentaCon har även deltagit i ett stort antal miljötekniska markundersökningar av olika slag i övriga delar av landet..

Anläggningsteknik

PentaCon utför bl.a. vatten- och avloppsutredningar.

PentaCon har utfört ett antal förstudier för bl.a. gång- och cykelvägar och arbeshandlingar för vägbroar.

Fukt - och Husskadeutredningar

PentaCon utför undersökningar av byggnader där det uppstått skador av olika slag. Vi utreder orsaken till problemen och lämnar förslag till åtgärder.

Nyheter

2016-09-09 Nybyggnad av SÄBO - Terra Nova

PentaCon utför, på uppdrag av Peab Sverige AB, byggnadskonstruktionshandlingar för särskilt äldreboende i Terra Nova i Visby.

 

2016-01-09 Ombyggnad av gate på Visby Airport

PentaCon utför byggnadskonstruktionshandlingar för bl.a. ombyggnad av gate på Visby Airport i Visby.

 

2015-11-22 Geoteknik och radonundersökningar

På uppdrag av Region Gotland har PentaCon utfört geotekniska undersökingar och radonundersökningar i anslutning till nya bostadsområden i Terra Nova.

 

2015-10-10 Tofta Förskola

PentaCon har upprättat förfrågningsunderlag avseende nybyggnad av Tofta Förskola.

 

2015-09-17 Sporthall i Visby

PentaCon har upprättat byggnadskonstruktions- handlingar för den nya ICA Maxi Arena i Visby.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här