Hem Verksamhetsområden Medarbetare Kunder

Kontakt

AB PentaCon

Södertorg 10

621 57 VISBY

telefon: 0498-27 90 85

e-post: e-postadress till kontoret

Här hittar du PentaCon i Visby

Anders Krook

Anders Krook

Telefon: 0498-27 90 85

Mobil: 070-421 73 43

e-post: förnamn.efternamn@pentacon.se

Ingenjör med inriktning på kontrollansvar, underhållsplanering och husskadeutredningar.

Har varit verksam i byggbranschen i mer än 25 år och har arbetat som entreprenör med arbetsledande funktion. Certifierad kontrollansvarig hos SP Ceritifiering 2011.

Nyheter

2020-02-03 Nybyggnad av vårdboende i Visby

PentaCon har på uppdrag av Peab Sverige AB, utfört byggnadskonstruktionshandlingar för vård- och omsorgsboende inom kv. Skenet 3 på Visborgsområdet i Visby.

 

2020-01-20 Miljötekniska undersökningar

PentaCon har fått i uppdrag av Region Gotland att utföra miljötekniska markundersökningar i anslutning till en f.d. handelsträdgård inom kvarteret Melonen i Visby.

 

2019-11-11 Geotekniska undersökningar

På uppdrag av Hökerum Bygg AB har PentaCon utfört geotekniska undersökingar i anslutning till den planerade nybyggnaden vid Snäck.

 

2019-04-04 Inre Hamnen i Visby

PentaCon har fått i uppdrag av Region Gotland att utföra geotekniska och  miljötekniska markundersökningar i anslutning till utvecklingen av Inre Hamnen i Visby.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här