Hem Verksamhetsområden Medarbetare Kunder

Kontakt

AB PentaCon

Södertorg 10

621 57 VISBY

telefon: 0498-27 90 85

e-post: e-postadress till kontoret

Här hittar du PentaCon i Visby

Kunder och Samarbetspartners

Här nedan nämner vi några av PentaCons kunder och samarbetspartners sedan starten 1997.

Offentlig verksamhet

Region Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Malmö Stad

Trafikverket

Sjöfartsverket

Luftfartsverket

Fortifikationsverket

FRA

Riksantikvarieämbetet

Gotlands Fornsal

Länsmuseet på Gotland

Byggentreprenörer

Peab Sverige AB

Arriba Byggnads AB

Nybergs Entreprenad AB

Skanska Sverige AB

Byggnadshyttan

NCC

Ruthström & Larsson

Wisab

Arkitekter

Visbyark AB

Mondo Arkitekter

Johan Celsing Arkitektkontor

Arkitektur & Film - Carin Johansson

Projektengagemang kring Arkitektur

Övriga

SPIMFAB

Kemakta AB

GeoInnova

Cementa AB

GEAB

Translast Transport AB

Hultgrens Mark & Anläggning AB

Ljugarns Schakt & Transport AB

Gotlands Konsumentförening

Länsförsäkringar Gotland

Folksam

Destination Gotland

Riksbyggen

GotlandsHem AB

St1 Sverige AB

Setra Trävaror AB

Gotlands Åkericentral

Slite Stehuggeri

Nyheter

2016-09-09 Nybyggnad av SÄBO - Terra Nova

PentaCon utför, på uppdrag av Peab Sverige AB, byggnadskonstruktionshandlingar för särskilt äldreboende i Terra Nova i Visby.

 

2016-01-09 Ombyggnad av gate på Visby Airport

PentaCon utför byggnadskonstruktionshandlingar för bl.a. ombyggnad av gate på Visby Airport i Visby.

 

2015-11-22 Geoteknik och radonundersökningar

På uppdrag av Region Gotland har PentaCon utfört geotekniska undersökingar och radonundersökningar i anslutning till nya bostadsområden i Terra Nova.

 

2015-10-10 Tofta Förskola

PentaCon har upprättat förfrågningsunderlag avseende nybyggnad av Tofta Förskola.

 

2015-09-17 Sporthall i Visby

PentaCon har upprättat byggnadskonstruktions- handlingar för den nya ICA Maxi Arena i Visby.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här