Hem Verksamhetsområden Medarbetare Kunder

Kontakt

AB PentaCon

Södertorg 10

621 57 VISBY

telefon: 0498-27 90 85

e-post: e-postadress till kontoret

Här hittar du PentaCon i Visby

Kunder och Samarbetspartners

Här nedan nämner vi några av PentaCons kunder och samarbetspartners sedan starten 1997.

Offentlig verksamhet

Region Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Malmö Stad

Trafikverket

Sjöfartsverket

Luftfartsverket

Fortifikationsverket

FRA

Riksantikvarieämbetet

Gotlands Fornsal

Länsmuseet på Gotland

Byggentreprenörer

Peab Sverige AB

Arriba Byggnads AB

Nybergs Entreprenad AB

Skanska Sverige AB

Byggnadshyttan

NCC

Ruthström & Larsson

Wisab

Hökerum Bygg AB

Arkitekter

Visbyark AB

Mondo Arkitekter

Johan Celsing Arkitektkontor

Arkitektur & Film - Carin Johansson

Scott Rasmusson-Källander AB

Projektengagemang kring Arkitektur

Övriga

SPIMFAB

Kemakta AB

GeoInnova

Cementa AB

GEAB

Translast Transport AB

Hultgrens Mark & Anläggning AB

Ljugarns Schakt & Transport AB

Gotlands Konsumentförening

Länsförsäkringar Gotland

Folksam

Destination Gotland

Riksbyggen

GotlandsHem AB

St1 Sverige AB

Setra Trävaror AB

Gotlands Åkericentral

Slite Stehuggeri

Nyheter

2020-02-03 Nybyggnad av vårdboende i Visby

PentaCon har på uppdrag av Peab Sverige AB, utfört byggnadskonstruktionshandlingar för vård- och omsorgsboende inom kv. Skenet 3 på Visborgsområdet i Visby.

 

2020-01-20 Miljötekniska undersökningar

PentaCon har fått i uppdrag av Region Gotland att utföra miljötekniska markundersökningar i anslutning till en f.d. handelsträdgård inom kvarteret Melonen i Visby.

 

2019-11-11 Geotekniska undersökningar

På uppdrag av Hökerum Bygg AB har PentaCon utfört geotekniska undersökingar i anslutning till den planerade nybyggnaden vid Snäck.

 

2019-04-04 Inre Hamnen i Visby

PentaCon har fått i uppdrag av Region Gotland att utföra geotekniska och  miljötekniska markundersökningar i anslutning till utvecklingen av Inre Hamnen i Visby.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här