Hem Verksamhetsområden Medarbetare Kunder

Kontakt

AB PentaCon

Södertorg 10

621 57 VISBY

telefon: 0498-27 90 85

e-post: e-postadress till kontoret

Här hittar du PentaCon i Visby

Daniel Werkelin

Daniel Werkelin

Telefon: 0498-27 90 85

Mobil: 073-673 54 26

e-post: förnamn.efternamn@pentacon.se

Civilingenjör från KTH. En av grundarna av PentaCon 1997. Har mångårig erfarenhet av byggnadskonstruktioner, geoteknik och miljötekniska markundersökningar. Även utbildad i byggnadsrestaurering och kulturminnesvård på Högskolan på Gotland.

Nyheter

2016-09-09 Nybyggnad av SÄBO - Terra Nova

PentaCon utför, på uppdrag av Peab Sverige AB, byggnadskonstruktionshandlingar för särskilt äldreboende i Terra Nova i Visby.

 

2016-01-09 Ombyggnad av gate på Visby Airport

PentaCon utför byggnadskonstruktionshandlingar för bl.a. ombyggnad av gate på Visby Airport i Visby.

 

2015-11-22 Geoteknik och radonundersökningar

På uppdrag av Region Gotland har PentaCon utfört geotekniska undersökingar och radonundersökningar i anslutning till nya bostadsområden i Terra Nova.

 

2015-10-10 Tofta Förskola

PentaCon har upprättat förfrågningsunderlag avseende nybyggnad av Tofta Förskola.

 

2015-09-17 Sporthall i Visby

PentaCon har upprättat byggnadskonstruktionshandlingar för den nya ICA Maxi Arena i Visby.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här