Hem Verksamhetsområden Medarbetare Kunder

Kontakt

AB PentaCon

Södertorg 10

621 57 VISBY

telefon: 0498-27 90 85

e-post: e-postadress till kontoret

Här hittar du PentaCon i Visby

Välkommen!

PentaCon är ett personalägt konsultföretag i bygg- och anläggningsbranschen. Vi startade vår verksamhet i december 1997 och har vår huvudsakliga verksamhet på Gotland. Våra beställare återfinns både inom kommun, statlig sektor och bland privata bolag.

Verksamhetsområden

PentaCon är konsulter inom  fem olika verksamhetsområden: Byggnadskonstruktion, Geoteknik och miljögeoteknik, Kontrollansvarig enligt PBL, Anläggningsteknik samt Fukt- och Husskadeutredningar.

Kompetens

Vi har ett stort kontaktnät med samarbetspartners och specialister. Detta gör att vi kan ta totalansvaret för uppdragen inom våra verksamhetsområden.

 

Kvalitets- och Miljöarbete

Vi har sedan starten ett företagssystem som ansluter till kvalitetssystemet ISO 9001 och ISO 14001.

Nyheter

2014-02-19 Sporthall i Visby

PentaCon har genomfört miljöteknisk och geoteknisk undersökning för den nya Sporthallen i Visby. PentaCon upprättar även byggnadskonstruktionshandlingar för de delar i byggnaden som ej är prefabricerade.

 

2013-12-07 Gotlands Sjukhem

PentaCon har fått uppdraget att upprätta bygghandlingar för generalentreprenad avseende tillbyggnad av Gotlands Sjukhem.

 

2013-11-22 Äldreboende i Visby

På uppdrag av Peab upprättar PentaCon bygghandlingar för äldreboende inom kv. Solrosen i Visby.

 

2013-08-30 Ny medarbetare

PentaCon har fått en ny medarbetare i Anders Krook. Anders är bl.a. kontrollansvarig enligt PBL.

 

2013-08-20 SPIMFAB-undersökningar

PentaCon genomför årets SPIMFAB-undersökningar i bl.a. Kalmar, Valdemarsvik och på Öland.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här