Hem Verksamhetsområden Medarbetare Kunder

Kontakt

AB PentaCon

Södertorg 10

621 57 VISBY

telefon: 0498-27 90 85

e-post: e-postadress till kontoret

Här hittar du PentaCon i Visby

Välkommen!

PentaCon är ett personalägt konsultföretag i bygg- och anläggningsbranschen. Vi startade vår verksamhet i december 1997 och har vår huvudsakliga verksamhet på Gotland. Våra beställare återfinns både inom kommun, statlig sektor och bland privata bolag.

Verksamhetsområden

PentaCon är konsulter inom  fem olika verksamhetsområden: Byggnadskonstruktion, Geoteknik och miljögeoteknik, Kontrollansvarig enligt PBL, Anläggningsteknik samt Fukt- och Husskadeutredningar.

Kompetens

Vi har ett stort kontaktnät med samarbetspartners och specialister. Detta gör att vi kan ta totalansvaret för uppdragen inom våra verksamhetsområden.

Kvalitets- och Miljöarbete

Vi har sedan starten ett företagssystem som ansluter till kvalitetssystemet ISO 9001 och ISO 14001.

Nyheter

2023-10-04 Nybyggnad av bostäder

PentaCon utför, på uppdrag av Ruthström & Larsson, byggnadskonstruktionshandlingar för nya bostäder och butikslokaler inom kv. Järnvägen i Visby.

 

2022-08-23 Nybyggnad av bostäder

PentaCon utför, på uppdrag av Peab Sverige AB, byggnadskonstruktionshandlingar för nya bostäder och butikslokaler inom kv. Ordboken i Visby.

 

2020-02-03 Nybyggnad av vårdboende i Visby

PentaCon har på uppdrag av Peab Sverige AB, utfört byggnadskonstruktionshandlingar för vård- och omsorgsboende inom kv. Skenet 3 på Visborgsområdet i Visby.

 

2020-01-20 Miljötekniska undersökningar

PentaCon har fått i uppdrag av Region Gotland att utföra miljötekniska markundersökningar i anslutning till en f.d. handelsträdgård inom kvarteret Melonen i Visby.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här