Hem Verksamhetsområden Medarbetare Kunder

Kontakt

AB PentaCon

Södertorg 10

621 57 VISBY

telefon: 0498-27 90 85

e-post: e-postadress till kontoret

Här hittar du PentaCon i Visby

Välkommen!

PentaCon är ett personalägt konsultföretag i bygg- och anläggningsbranschen. Vi startade vår verksamhet i december 1997 och har vår huvudsakliga verksamhet på Gotland. Våra beställare återfinns både inom kommun, statlig sektor och bland privata bolag.

Verksamhetsområden

PentaCon är konsulter inom  fem olika verksamhetsområden: Byggnadskonstruktion, Geoteknik och miljögeoteknik, Kontrollansvarig enligt PBL, Anläggningsteknik samt Fukt- och Husskadeutredningar.

Kompetens

Vi har ett stort kontaktnät med samarbetspartners och specialister. Detta gör att vi kan ta totalansvaret för uppdragen inom våra verksamhetsområden.

 

Kvalitets- och Miljöarbete

Vi har sedan starten ett företagssystem som ansluter till kvalitetssystemet ISO 9001 och ISO 14001.

Nyheter

2016-09-09 Nybyggnad av SÄBO - Terra Nova

PentaCon utför, på uppdrag av Peab Sverige AB, byggnadskonstruktionshandlingar för särskilt äldreboende i Terra Nova i Visby.

 

2016-01-09 Ombyggnad av gate på Visby Airport

PentaCon utför byggnadskonstruktionshandlingar för bl.a. ombyggnad av gate på Visby Airport i Visby.

 

2015-11-22 Geoteknik och radonundersökningar

På uppdrag av Region Gotland har PentaCon utfört geotekniska undersökingar och radonundersökningar i anslutning till nya bostadsområden i Terra Nova.

 

2015-10-10 Tofta Förskola

PentaCon har upprättat förfrågningsunderlag avseende nybyggnad av Tofta Förskola.

 

2015-09-17 Sporthall i Visby

PentaCon har upprättat byggnadskonstruktionshandlingar för den nya ICA Maxi Arena i Visby.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här